Administration af hjemmesider

- omfatter primært tre ting

  • Den kontinuerlige opdatering af indhold
  • Strukturelle ændringer på din hjemmeside
  • Den tekniske vedligeholdelse af Joomla kernen og de tilhørende komponenter og moduler

 

Kontinuerlig opdatering af indhold

En hjemmeside bør være lige så dynamisk som virksomheden og dens produkters udvikling. For nogle er det daglige ændringer. For andre sker ændringerne knapt så hyppigt, men fælles for alle er, at der kontinuerligt sker ændringer af virksomhedens, klubbens eller organisationens produkter og tjenester. AScon Business Services tilbyder at udføre denne kontinuerlige opdatering af indhold på siden. Det kan ske på timebasis eller inden for rammerne af en serviceaftale med faste priser for faste ydelser.

 

Strukturelle ændringer på din hjemmeside

Som det er tilfældet for indholdet på en hjemmeside, kan det fra tid til anden være nødvendigt at ændre på sidens opbygning. F.eks. kan der på hjemmsiden blive behov for at etablere et helt nyt afsnit med særlig fokus på et bestemt arbejdsområder. Måske bliver der behov for at etablere områder, som kun registrerede brugere har adgang til. Måske ønsker du at etablere en webshop på din hjemmeside. Behovene er mange, og vi hælper dig med at imødekomme et hvert behov for strukturelle ændringer på hjemmesiden.

 

Den tekniske vedligeholdelse af Joomla kernen og de tilhørende moduler

Den tekniske vedligeholdelse af en hjemmeside er også en kontinuerlig proces. Der kommer jævnligt opdateringer til selve Joomla kernen, og til de mange komponenter kommer der dagligt nye opdateringer enten af funktionel karakter eller af sikkerhedsmæssig karakter. Alle ved, at cyberkriminalitet er en trussel mod selv de mest sikre systemer, og en kontinuerlig opdatering af din hjemmeside og dens tilhørende komponenter er påkrævet for at opretholde et højt sikkerhedsniveau. Ingen er fuldkomne. Heller ikke Joomla, men Joomlas organisation er en af de mest aktive på sikkerhedsområdet og vægter det højt at skabe så stor sikkerhed som muligt omkring hele Joomla miljøet. 

AScon Business Services tilbyder at vedligeholde din hjemmeside enten timebasis eller i en fast serviceaftale. Priserne på dette afhænger af hvad siden omfatter og hvor kritisk den er for ejerens virksomheds drift.

Print Email